שרותים

 כרכם פועלת כיוזם וכקבלן ראשי בפרויקטים שלה

ומתמחה במתן שירותים כלהלן:

tach-shiv

  • איתור קרקעות לבנייה
  • בנייה למגורים
  • חיזוק ושיפור מבנים – תמ"א 38
  • תמ"א 2\38 (פינוי-בינוי)
  • מבני משרדים
  • הכנת דו"ח כדאיות
  • תכנון ושיווק
  • ליווי פרויקט עד למסירתו

קבלנות ביצוע

WAIIS